Zoutkamp 
   
      
 
ZK86 TE ZOUTKAMP
Zk86 is een restaurant in de luwte van de dijk en gelegen aan het Reitdiep. Van oudsher is het gebouw een deurenloods waar de sluisdeuren onderhouden werden. Om aan een groeiend aantal bezoekers plaats te kunnen bieden en om de kwaliteiten die de plek heeft tot zijn volle recht te laten komen, is gevraagd om de bestaande serre op de hoek te vervangen voor nieuwbouw. De vissersvloot van Zoutkamp (ZK) ligt niet meer in deze haven sinds de afsluiting van het Lauwersmeer, waardoor Zoutkamp zijn vroegere visserijfunctie verloren heeft. Ons idee was om op deze plek het verhaal te vertellen van dit stukje geschiedenis ter herinnering aan het visserijverleden van Zoutkamp en heeft geresulteerd in het idee om een herkenbare scheepsvorm neer te leggen die door de gevraagde functie een nieuwe betekenis kan krijgen.
Projectinformatie
Locatie: Zoutkamp
Opdrachtgever: ZK86 Zoutkamp
Architect: Erik van der Laan
Powered by webXpress