disclaimer

Al onze werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd onder toepasselijkheid van de
Standaardvoorwaarden DNR Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, met daarin
ondermeer opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en is op 21 juli 2011 gedeponeerd
ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 78/2011 Kamer van Koophandel
Groningen nr 02041750
 

Powered by webXpress