Disclaimer

 


 

Disclaimer

Al onze werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd onder toepasselijkheid van de Standaardvoorwaarden DNR Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, met daarin onder meer opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en is op 21 juli 2011 gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 78/2011 Kamer van Koophandel Groningen nr 02041750


Powered by webXpress