Aardbevingen



 


Aardbevingen

De aardbevingsproblematiek zorgt natuurlijk voor veel problemen in de provincie Groningen. Het kan echter ook juist een impuls zijn voor nieuwe ontwikkelingen ter verbetering van onder meer het woonklimaat. Vele Groningers kunnen hier baat bij hebben. Naast het aardbevingsbestendig maken van woningen en gebouwen kan juist het verduurzamen hiervan een belangrijke en positieve bijdrage leveren aan de economie en aan de woonkwaliteit. Groningen blijft een prachtige provincie met unieke landschappen, die het verdient om zorgvuldig aangepakt te worden. 

Martini-architekten heeft van oudsher in de regio een groot aandeel gehad bij de totstandkoming van tienduizenden woningen zowel in de sociale- als ook in de luxe-sector. Nu is het de kans om deze woningen op te waarderen, te verduurzamen, levensloopbestendig te maken, kortom geschikt te maken voor de toekomst. Martini heeft daarvoor de programma's in huis (het zogenaamde 5-fasemodel) om gezamenlijk tot de juiste keuze te komen. Wij bieden dan ook graag onze diensten aan.


Voordelen  Martini-architekten

-  Wij hebben een groot en geactualiseerd bestand van "onze woningen” in de provincie Groningen. Het betreft zowel de locatie van de woningen, als het gerealiseerd type.

-  Wij werken samen met verschillende ingenieursbureaus en andere partijen, betreffende het aardbevingsbestendig maken van zowel de bestaande bouw, als nieuwbouw.

-  Wij hebben grote kennis van zaken betreffende de uitvoering van de gerealiseerde woningen en de gevolgen voor opwaardering, zowel bouwkundig, als kostentechnisch.




Wat kunnen wij u bieden:

-  Aanleveren gegevens bestaande woningen.

-  Advies, in samenwerking met een ingenieursbureau, ten aanzien van het aardbevingsbestendig maken van bestaande- en nieuw te bouwen woningen en ook utiliteitsgebouwen.

-  Esthetisch advies met betrekking tot de te nemen maatregelen.

-  Advies ten aanzien van de verduurzaming van bestaande woningen.

-  Advies ten aanzien van de investerings- en exploitatiekosten.

-  Het aanvragen van een omgevingsvergunning via het digitaal loket.

-  Het maken van het uitvoeringsgereed ontwerp.

-  Begeleiding van de uitvoering.





 








Powered by webXpress