Stedum   
   
6 Woningen Stedum

Aan de noordrand van Stedum zijn op de locatie Dorspterlanden (voorheen Hilmaarweg),

6 levensloopbestendige woningen gerealiseerd in opdracht van Woningstichting Wierden en Borgen. Deze woningen zijn onderdeel van een plan van totaal 12 woningen, die in carrévorm rondom een nieuw aan te leggen vijver zullen worden gerealiseerd.
Projectinformatie

Locatie: Stedum

Opdrachtgever: Woningstichting Wierden en Borgen te Bedum

Architect: Ed Lensink / Erik van der Laan

Powered by webXpress