Leens kinderdagopvang


  
 KINDERDAGOPVANG LEENS
Kinderdagopvang Het Hogeland in Leens wilde graag uitbreiden. In de voormalige bibliotheek was al ruimte voor één groep kinderopvang, maar daar is nu een tweede groep aan toegevoegd, met daarnaast een naschoolse opvang. Alle ruimten zijn mooi gegroepeerd rondom een centrale hal, waarmee ruimten aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Een open en vrolijk concept. Frisse, maar rustige en terughoudende kleuren zorgen ervoor dat kinderen in alle rust kunnen spelen en leren. Zij geven immers zelf kleur aan de ruimte. Blikvanger is juist weer wel de wand bij de entree. De komende tijd zal de inrichting verder vorm krijgen. De kers op de taart is de mooie tuin. Geen speeltoestellen, maar klimheuvels, kruipbuizen, springbalken, kortom een plek waar kinderen heerlijk kunnen ravotten.


Projectinformatie
Locatie: Leens
Opdrachtgever: Kinderdagopvang Het Hogeland
Architect: Ruud Dessing

Powered by webXpress