samenwerkingsverbanden 
De Verduurzamers
 
De Verduurzamers is een samenwerkingsverband van een groep bedrijven welke samenwerken met als
doel: duurzame, slimme en voordelige renovatie- en nieuwbouwoplossingen te genereren en zo de
woningcorporaties te ondersteunen bij het blijvend aanbieden van betaalbaar wonen.
Tot deze samenwerkingsgroep behoren Talen Vastgoedonderhoud, Heijmans N.V., agNOVA Architecten
en de volgende partners: Volmer & Partners, Windt, Twinstone, Trecodam en Martini-architekten.
Bij de huidige ambitie om 30% energie te besparen en daarmee label B te bereiken, is het gebruikelijk
dat meerdere maatregelen tot verduurzaming op een gemiddeld niveau worden uitgevoerd. Er wordt
bijvoorbeeld gekozen voor gevel-, dak- en vloerisolatie met RC waardes van 2 tot 3, HR++ glas en
ongeïsoleerde kozijnen. Voldoende voor label B, maar niet toereikend om de woning in de toekomst
energieneutraal te maken. In de praktijk betekent dit een desinvestering van de genomen maatregelen:
eigenlijk moet alles opnieuw, indien de ambities hoger worden. Niet alleen minder kostenefficiënt, maar
vooral ook minder duurzaam!
De Verduurzamers doen het anders: na een grondige analyse in een vijf-stappenplan kunnen wij de
optimale verduurzamingsvariant aanbieden. Dit plan bestaat uit de volgende stappen: onderzoek,
wijkvisie, planvorming, uitvoering en beheer, waardoor wij u een optimaal advies kunnen geven. Wij
passen slechts die maatregelen toe, die leiden tot de vooraf gestelde kwaliteit. Zo realiseren we in
ieder geval label B en is tevens de basis gelegd voor toekomstige verdere verduurzaming van de woning,
maar dan zonder desinvestering.
Verduurzaming van een complex houdt ook in: het nadenken over de woontechnische kwaliteit. Een
complex moet immers niet alleen energetisch nog tientallen jaren mee, maar moet ook de woonwensen
van de huurder optimaal blijven vervullen. Aanpassingen aan bv. badkamer, toilet en standleidingen
worden aangegrepen om, indien nodig, woningplattegronden te verbeteren.
In zee gaan met de Verduurzamers betekend dat u verzekerd kunt zijn van een optimaal resultaat voor
zo laag mogelijke kosten. Projecten worden uitgevoerd met groot respect voor de bewoners. Het gaat
immers om hun eigen woning.

Naar de site van de Verduurzamers


Powered by webXpress