Rug-aan-rug-woningen


 


    

 
   
STARTERSWONING RUG-AAN-RUG
Het basisidee van deze starterswoningen is: iedereen een betaalbare grondgebonden driekamerwoning met parkeren en tuin op eigen erf. Door de verkaveling rug-aan-rug wordt het beschikbare grondoppervlak optimaal benut met ± 75 woningen per hectare. Deze compacte verkaveling heeft grote voordelen in bijvoorbeeld herstructureringssituaties, waar weinig ruimte vaak een gegeven is. Door de woningen rug-aan-rug te ordenen wordt het grondvlak van de woning optimaal benut, waarbij buitenbergingen binnen de woning gelegen zijn. Alle zijden worden voorzijden met geïntegreerde erfafscheidingen, die privé- en openbaar gebied onderscheiden. De straten zijn als woonerf ingericht. Aan de kopzijden van de straten kunnen bezoekers parkeren en deze straten vormen ook de ontsluiting van de buurt. De architectuur is per locatie aanpasbaar: plat of met kap, modern of traditioneel, afhankelijk van de randvoorwaarden van de locatie. Het idee omvat verschillende woningtypes, die samen een geheel en afwisselend plan kunnen vormen. 


 


Powered by webXpress