MVO-FIRA

 


 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Martini-Architekten heeft op 22 juni 2017 een Basis MVO-rapport gepubliceerd in het FIRA Platform.
klik hier om ons rapport inclusief MVO scorecard in te zien.

FIRA is een verificatie-bureau en verifieert MVO-prestaties van bedrijven en instellingen. Het FIRA Platform is een online register waar bedrijven hun MVO-prestaties zichtbaar maken aan klanten. Het platform sluit nauw aan bij internationale normen op het gebied van duurzaamheid zoals ISO 26000, AA1000 en GRI.

Wij hebben het FIRA Platform gekozen en actief ons MVO-programma transparant te maken. Het FIRA Platform is een platform waar bedrijven hun duurzaamheidsstrategie ontwikkelen en direct alle resultaten én toekomstplannen zichtbaar maken. De MVO-principes en de kernthema’s zoals benoemd in ISO26000 staan hiermee centraal in onze bedrijfsvoering en hiermee bouwen wij gaandeweg aan een steeds duurzamere toekomst. Alle informatie in het FIRA Platform is getoetst, waardoor de gegevens betrouwbaar zijn. Minimaal jaarlijks werken wij ons rapport bij en vindt een hertoetsing plaats van onze MVO-prestaties. 


Powered by webXpress