Bedum Riekele prins


 

   
 
  


58 WONINGEN RIEKELE PRINS TE BEDUM
De Riekele Prinsstraat was hard toe aan een herstructurering operatie. Daartoe werden alle bestaande woningen gesloopt. Een kwaliteit van de bestaande straat was het centraal gelegen hofje. In de nieuwe opzet komt dit hofje terug en zal het weer een centrale plaats in de wijk innemen. Rondom het hofje worden eengezins- huurwoningen gesitueerd, allen voorzien van een grote achtertuin. Prominent zijn hier de kopwoningen die het hofje een besloten karakter geven. Dit wordt nog versterkt door de starterswoningen aan de zuidkant van de straat, die voor een nog meer besloten straatbeeld zorgen. Aan de Professor Ridderbosstraat en de Professor Boermastraat zullen respectievelijk vier geschakelde- en acht twee-onder-een-kapwoningen worden gebouwd in de koopsfeer. Hierdoor ontstaat een grote variatie aan woningen, wat de leefbaarheid van de wijk ten goede komt. De architectuur verwijst zowel naar de omringende  bebouwing, als naar de Amsterdamse Schoolstijl.
Projectinformatie
Locatie: Bedum
Opdrachtgever: Woningstichting Wierden en Borgen Bedum
Architect: Bardo HeelingPowered by webXpress